Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: info@ischanion.gr , isx@otenet.gr
Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2020

Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική για κλινικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες Υγείας»

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

BioS Course Announcement_GR(1)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

για το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 «Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική για κλινικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες Υγείας»

 

Αγαπητέ κύριε / αγαπητή κυρία,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το δωρεάν, διαδικτυακό πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική για κλινικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες Υγείας», το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο υλοποίησης  του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «BioS: Ψηφιακές Δεξιότητες στην Υπολογιστική Βιολογία για Επαγγελματίες Υγείας» : www.bios-project.eu .

Η εκπαίδευση προσφέρεται μέσω e-learning και αποσκοπεί:

– Στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με δεδομένα σύγχρονης αλληλουχίας  υψηλής απόδοσης.

– Στην αξιοποίηση αυτών των δεδομένων για τη λήψη κλινικών αποφάσεων.

– Στην ταχύτερη και πιο σχετική διάγνωση ασθενειών με υποθετική γενετική συνιστώσα.

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση προσόντων που εντάσσονται στο 5ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά εργαλεία  διαφάνειας: EQF / ECVET / EQAVET και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές μονάδες:

  • Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική, 4 μονάδες
  • Ενότητα 2: Υπολογιστική στατιστική για κλινικούς γιατρούς, 4 μονάδες
  • Ενότητα 3: Εμπορικές υπηρεσίες εξατομικευμένης γονιδιωματικής  στην περίθαλψη του ασθενούς, 4 μονάδες
  • Ενότητα 4: Βελτίωση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη, 2 μονάδες

 

Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα χορηγηθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης 130 ωρών εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε 14  πιστωτικές μονάδες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο BioS παρακαλούμε επισκεφτείτε τον δικτυακό του τόπο https://www.bios-project.eu/ .

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας κάνοντας εγγραφή στην δικτυακή πλατφόρμα μάθησης και συγκεκριμένα εδώ.

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!                                                                                                                                                                              

Η ομάδα του BioS 

Ολυμπιακή Εκπαιδευτική

Τηλ επικ. 2621040200