Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: info@ischanion.gr , isx@otenet.gr
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ XΑΝΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Χανιά 8 Δεκεμβρίου 2014

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Καλογεράκης Νίκος
Αντιπρόεδρος: Μαυριδάκης   Αντώνιος
Τακτικά μέλη:  

Βιζυράκη Σκαράκη Ειρήνη

Καντουνάκης Κωνσταντίνος

Κοματσουλάκης Γεώργιος

Μαυρολέων    Γεώργιος

Παπαδάκης     Χαρίτων
Ντουκάκης Στέφανος
Αναπληρωματικά Μέλη:

Κασσελάκης  Ιωάννης

Κατάκη Αιμιλία

Κουταλώνης Γεώργιος

Λαδάκης Κωνσταντίνος

 

Πασσαριβάκης Χαρίλαος