Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: info@ischanion.gr , isx@otenet.gr
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» .

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

 

ATT00016

ATT00019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

>

> Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί

> Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών

> και Εφήβων» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ ‘Ιδρυσης 1525Β’/4-5-2018

> & ΦΕΚ Κανονισμού 114Α’/24-5-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση

> Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Αιματολογία-Ογκολογία

> Παιδιών και Εφήβων (Msc in Hematology-Oncology of Childhood and

> Αdolescence) μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

>

> Σας επισυνάπτω την αφίσα και την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο

> Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών

> καιΕφήβων» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το

> ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και παρακαλώ όπως τα προωθήσετε προς

> ενημέρωση των μελών του Ιατρικού συλλόγου.

>

>

> Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

>

> Ευτυχία Στειακάκη