Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: info@ischanion.gr , isx@otenet.gr
Κυριακή, 31 Μάιος 2020

2η Επιστημονική Ημερίδα Ιατροδικαστικής

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

H Ελληνική Εταιρία Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών (ΕΕΙΙΕ) [1], η Μονάδα Ιατροδικαστικής [2] του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης [3] συνδιοργανώνουν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης τη 2η Επιστημονική Ημερίδα Ιατροδικαστικής και σας προσκαλούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 28 Σεπτεμβρίου 2019.

 

 

Ημερίδα Ιατροδικαστικής

Tο θέμα της 2ης ημερίδας

Ιατροδικαστικής από την ίδρυση της

ΕΕΙΙΕ είναι «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΘΑΝΆΤΟΥ» και έχει στόχο να εμπλουτίσει

τις γνώσεις των ιατροαυτοποίησης ατόμων αγνώστων

στοιχείων αλλά και διερεύνησης του

θανάτου σε ποικιλία περιστατικών

ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος.

 

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος,

μελετώντας το πρόγραμμα της ημερίδας

Ιατροδικαστικής χορηγεί 7 ΜΌΡΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ  (

CME-CPD credits).δικαστών και

συναφών επιστημόνων με εξειδικευμένες

ομιλίες σχετικά με τις τελευταίες

επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα

τ

 

H καταλυτική ημερομηνία υποβολής των

περιλήψεων είναι 15 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2019.

Πληροφορίες για την Ημερίδα μπορείτε

να βρείτε στην ιστοσελίδα μας:

HTTP://HFC19.MED.UOC.GR [4]

 

Με εκτίμηση

 

Νάθενα Δέσποινα

 

Μονάδα Ιατροδικαστικής,

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

 

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

 

Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη