Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: [email protected] , [email protected]
Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022

Ενημέρωση για Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ανανέωσης Αδειών Οδήγησης.

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!  ΗΔΙΚΑ ΑΠ ΠΙΣ 11347″ Χορήγηση Ιατρικών Πιστοποιητικών για την ανανέωση των αδειών οδήγησης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης»

Διαπιστωτική Πράξη 

KΦΕΚ Β 5703/09-12-2021

Σας αποστέλλεται συνημμένα άτυπη κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ…», στην οποία εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του διατάγματος που έχουν λάβει χώρα έως την 9η Δεκεμβρίου 2021, με τη δημοσίευση του ν. 4850/2021 (Α’ 208/05-11-2021) «Οδηγώντας με ασφάλεια…» και της κ.υ.α. Δ30/A3/351841/2021 (Β’ 5703/09-12-2021) «Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)…»

(θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου).

Επισημαίνεται ότι το συνημμένο αρχείο είναι ατύπως κωδικοποιημένο και αποστέλλεται ως βοήθημα προς διευκόλυνσή σας και μόνο.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των ιατρών της χώρας, εφιστώντας τους την ιδιαίτερη προσοχή:

  • στις διαφοροποιήσεις των εντύπων ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του διατάγματος, που έχουν επιφέρει οι διατάξεις της προαναφερθείσας αποφάσεως
  • στις τιθέμενες επί των αδειών οδήγησης πρόσθετες ενδείξεις – περιορισμούς σε κωδικοποιημένη μορφή (01 έως 99: εναρμονισμένοι κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης/100 και άνω: εθνικοί κωδικοί αριθμοί), που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του διατάγματος.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 11391

Pd_51_12_A101_kod_no