Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: [email protected] , [email protected]
Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022

48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ),

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων
 
   
  Σας προσκαλούμε στο 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 12-14 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Το Συνέδριο θα τηρήσει τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των επιστημονικών εκδηλώσεων
Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Πρόεδρος: Δ. Μπούμπας
Αντιπρόεδρος: Σ. Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματέας: Ε. Θηραίος
Ειδ. Γραμματέας: Αικ. Μαραθιά
Ταμίας: Λ. Ραλλίδης
Μέλη:
Ν. Αρκαδόπουλος, Ε. Γρουζή, Ε. Βογιατζάκης, Θ. Βραχλιώτης

                                                                                                                                                                 

 
 

υποβολη εργασιων

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται, γίνεται προφορικά ή με τη μορφή ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων, όσο και οι δυνατότητες του τελικού προγράμματος. Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών

Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί προηγουμένως στον ελληνικό έντυπο ιατρικό τύπο.

Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και να υποδείξει τη θεματική ενότητα, στην οποία αντιστοιχεί η εργασία. Η οριστική ένταξη σε θεματική συνεδρίαση αποφασίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Στον ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων δημοσιεύονται οι περιλήψεις των εργασιών που ανακοινώνονται προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με ευθύνη των συγγραφέων τους.
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται:

Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:

                                                                                                                                                                 

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η  Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε για τους συνέδρους του 48ου ΕΠΙΣ και σε προνομιακή τιμή ορισμένο αριθμό δωματίων στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Τις κρατήσεις έχει αναλάβει το γραφείο

CONGRESS WORLD IKE
T: 210 7210052, 210 7210001
F: 210 7210051
web: www.congressworld.gr
e-mail: [email protected]
                                                                                                                                                                 

 
 

Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845
FAX: 210-7215082
Email: [email protected] , [email protected]
www.mednet.gr