Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: [email protected] , [email protected]
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Αλληλογραφία Ιατρικής Εταιρείας Χανίων-ΔΟΚΟΙΠΠ

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έρχεται να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης σε τοπικό επίπεδο συμμετέχοντας με έναν μηχανισμό ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των Δημοτών του σε θέματα Υγείας.

Στην προσπάθειά του αυτή , οργανώνει ένα στοχευμένο επιστημονικό πρόγραμμα με την ονομασία : ‘’ Νοιάζομαι για την Υγεία μου ‘’.

Στόχος μας η βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού σε όλη την κοινότητα και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της .

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Βλαχάκης

 

 

Η Ιατρική Εταιρεία Χανίων με δέσμευση στην υπεύθυνη ενημέρωση, υποστηρίζει επιμορφωτικά προγράμματα και δραστηριότητεs όπου με συμμετοχή διακεκριμμένων συναδέλφων παρέχεται γνώση στο ευρύ κοινό, για τουs ευαίσθητουs τομείs τηs υγείαs και όπου η κοινωνία αναζητά απαντήσειs.

Θερμέs ευχαριστίεs στουs έγκριτουs ομιλητέs, οι οποίοι πρόθυμα και αφιλοκερδώs προσφέρουν τιs γνώσειs και την εμπειρία τουs στιs εκδηλώσειs αυτέs.

Επίσηs ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Χανίων κ. Τάσο Βάμβουκα , καθώs και τον Πρόεδρο του ΔΟΚΟΙΠΠ κ. Μιχάλη Βλαχάκη για την συνεργασία να συνδιοργανώσουμε αυτό το επιστημονικό πρόγραμμα.

 

Η Πρόεδροs τηs Ιατρικήs Εταιρείαs Χανίων

 

Λουκία Καλογεράκη