Σφακίων 32, Τ.Κ. 73134, Χανιά Κρήτης | Τηλ./Φαξ: 28210-56295 | email: [email protected] , [email protected]
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Πολιτική Απορρήτου σύμφωνη με τον κανονισμό ΕΕ/2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν.4624/2019

Προοίμιο

Στον  Ιατρικό Σύλλογο Χανίων αναφερόμενο στο εξής ως «ΙΣΧ» δεσμευόμαστε  να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Η τήρηση της Πολιτικής Προστασίας («πολιτική») Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΔΠΧ») καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία συλλέγονται ΔΠΧ για εσάς. Η Πολιτική έχει αναπτυχθεί βάσει της Μελέτης Αντικτύπου για την προστασία των ΔΠΧ (DPIA – Data Protection Impact Assessment), η οποία προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και τον Ν.4624/2019. Τα ΔΠΧ είτε μας τα παρέχετε εσείς με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας απ’ ευθείας ή μας παρέχονται μέσω τρίτων  οι οποίοι όμως έχουν ήδη εξασφαλίσει την ελεύθερη συγκατάθεσή σας  και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνη πάντοτε με τον ΓΚΠΣ και την αντίστοιχη νομική βάση (ν. 4512/2018, ΦΕΚ τ Α΄ – αρ. 225/1957 – Β/Δ για την σύσταση Ιατρικών Συλλόγων). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τη χρήση των ΔΠΧ..

 

Πληροφορίες  και ΔΠΧ που συλλέγουμε για εσάς

Συλλέγουμε πληροφορίες και ΔΠΧ από εσάς τα οποία παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας είτε οι ίδιοι απ’ ευθείας, είτε μέσω τρίτων υπηρεσιών με τις οποίες αλληλεπιδράτε και σας έχουν ήδη ζητήσει την ελεύθερη συγκατάθεσή σας. 

Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω κατά την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και χρήσης των εγκαταστάσεων μας από εσάς, τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν ΔΠΧ ή να θεωρηθούν ΔΠΧ:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας η/και διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού), αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, υπηκοότητα, ημερομηνία γεννήσεως, πτυχίο ΑΕΙ, ειδικότητα και τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, ειδικεύσεων με την ανάλογη βαθμολογία. Σημειώστε εδώ πως όλα τα παραπάνω στοιχεία απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για την συμμετοχή σας στο σύλλογο και τις υποχρεώσεις / δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά σας ως ιατροί. 
 • Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του τραπεζικών σας λογαριασμών, των στοιχείων της πιστωτικής  ή χρεωστικής  κάρτας  σας ή άλλων στοιχείων πληρωμής, προκειμένου να εξοφλήσετε την υποχρεωτική συνδρομή σας στον Σύλλογο
 • Πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό σας ιστορικό, την συμμετοχή σας σε άλλους ιατρικούς συλλόγους, την εργασία σας σε πολύ-ιατρεία ή κλινικές.
 • Και τέλος ότι άλλα στοιχεία που μας ζητάτε εσείς να επεξεργαστούμε για λογαριασμό σας ή τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου ο σύλλογος μας να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι σας και στην ελληνική πολιτεία.. 

 

Επίσης σας ενημερώνουμε  ότι:

 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του ΙΣΧ μας, το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας μας παρέχει πληροφορίες όπως η τρέχουσα διεύθυνση IP που έχετε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος πρόσβασης και τις σελίδες του ιστοτόπου μας που επισκεφτήκατε συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να σχεδιάσουμε νέες υπηρεσίες για εσάς.
 • Ενδέχεται να  χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να βοηθήσουμε στην παροχή των δεδομένων του ιστότοπού μας και να σας προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη ανάλογη με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή έχετε την δυνατότητα να μην αποδεχτείτε τα προτεινόμενα cookies.

 

Σκοπός της επεξεργασίας ΔΠΧ

Επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς

 • Νομική υποχρέωση και άδεια άσκησης επαγγέλματος των μελών
 • Έλεγχος ιατρείων, εργαστηρίων και πολύ-ιατρίων εάν τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές όταν ανοίγουν και ανά πενταετία
 • Διαφύλαξη του ιατρικού επαγγέλματος και τάξη
 • Περιφρούρηση των  δικαιωμάτων των ασθενών αλλά και των μελών  όταν γίνονται σχετικές καταγγελίες με διαβίβαση του φακέλου στον ΕΟΠΠΥ ή σε άλλο σύννομο φορέα μετά από άδεια του ασθενούς
 • Ενημέρωση συνταξιοδοτικού χρόνου και αντίστοιχη βεβαίωση

 

Νομική Βάση της επεξεργασίας

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας είναι κατά περίπτωση:

 • Β.Δ. ΦΕΚ 309-τ.Α 29-10-1923 Περί συστάσεως Ιατρικών Συλλόγων
 • Β.Δ ΦΕΚ τ. Α 225/1957 Β.Δ για την σύσταση Ιατρικών Συλλόγων
 • Ν. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
 • ΑΝ. 3599 / 2007 άρθρο 31
 • Ν. 4512/2018 Κεφάλαιο Β΄. Περί Ιατρικών Συλλόγων (αρ.291)
 • Η συγκατάθεσή σας

 

Ασφάλεια ΔΠΧ

Ο ΙΣΧ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε εφικτή προσπάθεια προστασίας των ΔΠΧ σας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΧ  από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Λάβετε όμως υπ όψιν ότι κανένα φυσικό ή ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας δεν είναι απολύτως ασφαλές. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των βάσεων δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του Διαδικτύου δεν θα τύχουν υποκλοπής. Δεσμευόμαστε όμως να συνεχίσουμε να αναθεωρούμε  και να βελτιώνουμε τις πολιτικές ασφαλείας και να εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα τεχνικά και οργανωτικά ασφαλείας, καθώς θα είναι διαθέσιμες οι νέες τεχνολογίες.

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό συμβαίνει λόγω  της χρήσεως λύσεων νέφους (cloud) για φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λύσεις αποκλειστικού λογισμικού που μας έχουν παραδοθεί μέσω του cloud. Ωστόσο,  σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα δικά σας ΔΠΧ για δικούς τους σκοπούς. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μας διαβιβάζονται.  Συνεπώς οποιαδήποτε διαβίβαση ΔΠΧ γίνεται με δική σας ευθύνη. Άμα τη λήψη των ΔΠΧ, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

Διατήρηση ΔΠΧ

Ο χρόνος που διατηρούνται τα ΔΠΧ στο ΙΣΧ καθορίζεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των μελών και για λόγους κρατικού συμφέροντος στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και της προστασίας της υγείας. 

Προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και 5 έτη μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

 

Διαβίβαση ΔΠΧ

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, η οποία περιορίζεται εντός του ΙΣΧ, ενώ διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους και δεσμευόμαστε για την μη διαβίβαση των ΔΠΧ σε τρίτους πέραν εκείνων στους οποίους επιβάλλεται βάση νόμου ή έχετε δώσει ήδη την συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται όμως να διαβιβάζονται σε συνεργάτες μας, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και υπό τον όρο της τήρησης της εμπιστευτικότητας για την προστασία αυτών στο πλαίσιο των συμβατικών μας δεσμεύσεων, της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας και με δικαίωμα ελέγχου επ’ αυτών.

 

Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

 • Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησης τους (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Θα πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
 • Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

 

Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Ο σύλλογος έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτημάτων σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του έναντι της ελληνικής ή ευρωπαϊκής πολιτείας. 
 • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων  σας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και τους περιορισμούς που ορίζονται σε αυτές, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη διεύθυνση του συλλόγου (Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, οδός Σφακίων  32 Χανιά Τ.Κ 73 134), ή ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] 

 

Υπηρεσία WiFi

Για την υπηρεσία WiFi εντός του Συλλόγου, παρακαλούμε δείτε την σχετική πολιτική (WiFi disclaimer)

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο/η Πρόεδρος του Συλλόγου με την επωνυμία «Ιατρικός Σύλλογος Χανίων», με τον/την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα ΓΚΠΔ στην διεύθυνση e-mail: [email protected]

 

Αλλαγές στην πολιτική 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτή την πολιτική εφαρμόζοντας νεότερες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσία και κατά την κρίση μας. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές, θα καταχωρίσουμε τις αλλαγές εδώ ώστε να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.